Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 003/RC/2020/PEC

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup paliw płynnych. Treść zawiadomienia