ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 074/ZoC/2019/PEC

Przedmiot zamówienia

Ochrona terenu i obiektów PEC Żyrardów sp. z o.o. przez okres 24 miesięcy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA – pobierz tutaj