ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 048/ZoC/2020/PEC

Przedmiot zamówienia

Budowa i dostawa (Loco Ciepłownia Miejska w Żyrardowie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82):

5 szt. węzłów cieplnych 2 funkcyjnych (1 szt. w oparciu o istniejący projekt techniczny, pozostałe 4 szt. wykonać wraz z projektem technicznym)

2 szt. węzłów cieplnych 3 funkcyjnych wraz z projektem technicznym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA – pobierz tutaj