Wywiad przeprowadzony przez Radio Fama z Wiceprezydentem Żyrardowa Przemysławem Kopcem i Prezesem Zarządu PEC „Żyrardów” Markiem Zawadką