WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 003/RC/2021/PEC

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie rozeznania cen rynkowych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych nr sprawy 003/RC/2021/PEC

Przedmiot zamówienia

– Zakup paliwa do środków transportu

– olej napędowy w ilości 20 000 ltr. – DT-1-VT, DT-2, TD-15C, Koparka Ostrówek, Koparka Case, samochód Renault, agregat i pompa

– olej napędowy typ. verwa lub dynamic w ilości 2 400 ltr.- sam. Mitsubishi nr. Rej. WZY 36SJ, sam. Mitsubishi nr. Rej. WZY 37SJ i Citroen nr. Rej. WW 145WT.

– benzyna PB 95 w ilości 1 000 ltr. – Sam. Skoda nr. Rej. WI 075JN, DT-1-VT, DT-2, skoczek, pompa i kosiarka

Treść wyjaśnienia – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj