Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków na nim posadowionych, są to nieruchomości – działki będące własnością Gminy Miasta Żyrardów, których użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków na nich posadowionych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Żyrardów” Sp. z o.o. Działki zabudowane są budynkami po dawnych węzłach grupowych. Budynki zostały pozbawione instalacji cieplnych węzłów grupowych oraz zostały wyłączone z eksploatacji. Wszystkie położone są w Żyrardowie przy ulicach: Mielczarskiego, Kacperska, Parkingowa, Moniuszki według zestawienia poniżej.

Ogłoszenie przetargu – pobierz tutaj

Regulamin przetargu – pobierz tutaj

Odpowiedź na pytanie – pobierz tutaj


Opis nieruchomości przy ul. Kacperskiej 8

W skład nieruchomości objętej księgą wieczystą PL1Z/00033847/1 wchodzą działki:
• ewid. nr 2746/11 o pow. 0,0103 ha
położone w Żyrardowie przy ul. Kacperskiej 8, w obrębie 2, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.


Opis nieruchomości przy ul. Mielczarskiego

W skład nieruchomości objętej księgą wieczystą PL1Z/00033851/2 wchodzi działka:
• ewid. nr 4729/3 o pow. 0,0102 ha
położona w Żyrardowie przy ul. Mielczarskiego, w obrębie 4, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.


Opis nieruchomości przy ul. Moniuszki 32

Nieruchomość objętą księgą wieczystą PL1Z/00042197/5 stanowi zabudowana działka:
• ew. nr 4585/5 o pow. 0,0374 ha
położona w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 32, w obrębie 4, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.


Opis nieruchomości przy ul. Parkingowej

W skład nieruchomości objętej księgą wieczystą PL1Z/00033850/5 wchodzą działki:
• ewid. nr 2745/19 o pow. 0,0106 ha
• ewid. nr 2745/21 o pow. 0,0080 ha
położone w Żyrardowie przy ul. Parkingowej 36, w obrębie 2, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.