Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 089/PN/2018/PEC

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa energii elektrycznej, dla obiektów PEC Żyrardów Sp. z  o.o., w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku.

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

NOWE SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 – pobierz tutaj

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO SIWZ – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj