Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 069/ZoC/2018/CM/

Przedmiot zamówienia

Pełnienie roli inspektora nadzoru nad inwestycją – Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1 i 2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Żyrardowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj