Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr 066/PN/2020/PEC

Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o. o.  w okresie   od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o..

OGŁOSZENIE – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE DO SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 1 DO SIWZ – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj