Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr 058/ZoC/2020/CM

Przedmiot zamówienia

Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250 Mg do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 , 96-300 Żyrardów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów”           Sp. z o.o..

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj