Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 057/ZoC/2018/CM/

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250 Mg do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 , 96-300 Żyrardów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj