Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 054/PN/2018/CM

Przedmiot zamówienia

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1, 2 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Żyrardowiew formie „Zaprojektuj i wybuduj”

dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 2 – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj