Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr 053/ZoC/2020/PEC

Przedmiot zamówienia

Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 węgla energetycznego w ilości 13 500 ton.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

ZMIANA Nr 1 TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 1 TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –pobierz tutaj