Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr 037/ZoC/2021/CM

Przedmiot zamówienia

Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie węgla energetycznego w ilości 1800 ton.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

Wyjaśnienia treści siwz (nr 1) – pobierz tutaj

Załączniki edytowalne – pobierz tutaj

Wyjaśnienia treści siwz (nr 2) – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj