Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 033/PN/2018/CM

Przedmiot zamówienia

Modernizacja systemu nadzoru pracy Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj