Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr 028/ZoC/2021/CM

Przedmiot zamówienia

Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82  węgla energetycznego w ilości 17000 ton .

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj