Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 022/PN/2018/RSCiW

Przedmiot zamówienia

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie. Numery ewidencyjne działek, na których przyłącze jest usytuowane: obręb 2 i 8, działki o nr ewidencyjnych: 2812/3, 2805, 8066/1, 8066/10.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (Nr 1) – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj