Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego nr 016/ZoC/2021/CM

Przedmiot zamówinia

Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 węgla energetycznego w ilości 1300 ton.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj