Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 010/PN/2018/CM

Przedmiot zamówienia

Modernizacja instalacji oczyszczania spalin dla Kotłów Wodnych Rusztowych typu WR-10 nr 1, 2, 3, 4 (razem cztery kotły) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Żyrardowie w formie „Zaprojektuj i wybuduj”

dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 2 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 3 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 4 – pobierz tutaj

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – pobierz tutaj