Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 002/ZzWR/2018/PEC/

Przedmiot zamówienia

Zakup paliw płynnych do środków transportu PEC Żyrardów sp. z o.o. w asortymencie:

– olej napędowy w ilości 24 500 dcm3 – DT-1-VT, DT-2, TD-15C, TD-3, Koparka Ostrówek, Koparka Case, samochód Renault nr rej WZY 08375, agregat i pompa

– olej napędowy typ. verwa lub dynamic w ilości 3 000 dcm3– sam. Mitsubishi nr rej. WZY 36SJ, sam. Mitsubishi nr rej. WZY 37SJ i Sam. Skoda nr rej. WZY 70KC

– benzyna PB 95 w ilości 220 dcm3 – DT-1-VT, DT-2, DT-3, skoczek, pompa i kosiarka.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego do 30000 Euro

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – pobierz tutaj