Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego 063/ZoC/2019/CM

Przedmiot zamówienia:

Zakup z dostawą węgla ekogroszku w ilości 250 Mg do Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 , 96-300 Żyrardów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj.