Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego 053/PN/2019/RSCiW

Przedmiot zamówienia

Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy: ul. Łukasińskiego 19, ul. Lniarskiej 4 i ul. Popiełuszki w Żyrardowie.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj