Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego 052/ZoC/2020/PEC

Przedmiot zamówienia

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi i zarządzania przedsiębiorstwem finansowana na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu, wraz z aktualizacją i stała obsługą informatyczną przez okres 24 miesięcy od zakończenia wdrożenia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

WYJAŚNIENIE NR 1  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI – pobierz tpobierz tutajutaj

WYJAŚNIENIE NR 2  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj