Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego 026/PN/2020/RSCiW

Przedmiot zamówienia

Budowa dwóch przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Chabrowej i ul. Spółdzielczej 7 w Żyrardowie.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ul. Chabrowa – pobierz tutaj

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ul. Spółdzielcza 7 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 1  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 2  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

STWiORB  ul. Chabrowa – pobierz tutaj

STWiORB  ul. Spółdzielcza 7 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 3  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

SCHEMAT MONTAŻOWY ul. Spółdzielcza 7 – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 4  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE Nr 5  TREŚCI SIWZ – pobierz tutaj

SCHEMAT MONTAŻOWY ul. Chabrowa – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj