Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła

„Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła” został zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 1 sierpnia 2022 r. i znajduje się w dziale:
„Dla odbiorcy” -> „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła„.