Pismo Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

Szanowni Państwo,

zamieszczamy pismo Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego dotyczące potrzeby pilnego wdrożenia systemu wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw ciepłowniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla odbiorców oraz objęcia wszystkich odbiorców ochroną w sytuacji bardzo istotnych wzrostów cen paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła zarówno tego w indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i systemowego.

Zapraszamy do lektury – link do pisma