Ogłoszenie o przetargu nr 067/PN/2021/RSCiW

Przedmiot zamówienia:

  1. Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkingowej – DZ. 8066/21 w Żyrardowie
  2. Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Limanowskiego 19, 21 i 23 w Żyrardowie

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

Załączniki do SIWZ i wzór umowy – pobierz tutaj

Pliki edytowalne do SIWZ – pobierz tutaj

Wyjaśnienie treści SIWZ (Nr 1) – pobierz tutaj

Wyjaśnienie treści SIWZ (Nr 2) – pobierz tutaj

Dokumenty dotyczące budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkingowej – DZ. 8066/21 w Żyrardowie – pobierz tutaj

Dokumenty dotyczące budowy trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy Limanowskiego 19, 21 i 23 w Żyrardowie – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj