Ogłoszenie o przetargu nr 065/PN/2021/PEC

Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

Załączniki do SIWZ  – pobierz tutaj

Wyjaśnienia treści SIWZ (Nr 1) – pobierz tutaj

Załączniki edytowalne do SIWZ – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj