Ogłoszenie o przetargu nr 049/PN/2022/PEC

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj