Ogłoszenie o przetargu nr 087/PN/2021/CM

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja instalacji odpylania kotłów wodnych rusztowych typu WR-1O nr 3 i4 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej ,,Żyrardów” Sp. z o. o,

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj