Ogłoszenie o przetargu nr 070/PN/2021/CM

Przedmiot zamówienia:

Przystosowanie instalacji oczyszczania spalin kotła wodnego rusztowego typu WR-10 nr 1 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. do nowych wymagań Zamawiającego.

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

Wyjaśnienia treści SIWZ (Nr 1) – pobierz tutaj

Wyjaśnienia treści SIWZ (Nr 2) przedłużenie terminu składania ofert – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj