Ogłoszenie o przetargu 068/PN/2023/PEC

Przetarg nieograniczony 068/PN/2023/PEC

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SWZ – pobierz tutaj