Ogłoszenie o przetargu 064/PN/2022/CM

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie miału węgla energetycznego i jednorodnego w ilości 5 400 ton.

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 1 –pobierz tutaj

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2 -pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj