Ogłoszenie o przetargu 042/PN /2023/RSW

Przetarg nieograniczony 042/PN /2023/RSW

Przedmiot zamówienia: Budowa trzech przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów do budynków przy:

Zadanie nr 1 przyłącze ciepłownicze ul. Bielnikowa  – działka nr ew. 1614/65

Zadanie nr 2 przyłącze ciepłownicze ul. 1 Maja 31 – działka nr ew. 3526

Zadanie nr 3 przyłącze ciepłownicze ul. Parkingowa – działka nr ew. 8066/9

Treść ogłoszenia

SWZ

Wyjaśnienia do SWZ

Edytowalne załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj