Ogłoszenie o przetargu 038/PN/2021/RSCiW

Przedmiot zamówienia

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Chopina 13, 15, 17 w Żyrardowie.

Treść ogłoszenia – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

Dokumentacja techniczna:

decyzja na lokalizację – pobierz tutaj

protokół ZUD – pobierz tutaj

protokół ZUD (zał.) – pobierz tutaj

projekt budowlany – pobierz tutaj

pozwolenie na budowę – pobierz tutaj

przedmiar – pobierz tutaj

rysunek nr 1 – pobierz tutaj

rysunek nr 2 – pobierz tutaj

rysunek nr 3 – pobierz tutaj

rysunek nr 4 – pobierz tutaj

STWiORB – pobierz tutaj

kosztorys zerowy – pobierz tutaj

załączniki edytowalne – pobierz tutaj

wyjaśnienia treści siwz (nr 1) – pobierz tutaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj