Ochrona środowiska

W dniu 20.09.2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało nowe pozwolenie zintegrowane, dzięki któremu w Ciepłowni przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego możliwe będzie spalanie nie tylko miału węglowego ale także granulatu biomasy leśnej lub agro.

Standardy emisyjne ustalone dla poszczególnych kotłów obowiązujące do końca roku 2024 przedstawiają się następująco:

 

Wielkość emisji [mg/m3u*]

Zanieczyszczenie

Wariant I pracuje jeden kocioł

 

K1w

K1b

K2w

K2b

K3w

K4w

SO2

1 500

800

1 500

800

1 300

1 300

NO2

400

400

400

400

400

400

Pył ogółem

100

100

100

100

100

100

*standard emisyjny dotyczący suchych gazów odlotowych, w warunkach umownych (temperatura 273 K i ciśnieniu 1013,25 hPa) przy zawartości tlenu 6%.

indeks w oznacza spalanie węgla, indeks b oznacza spalanie biomasy

W latach 2019 – 2022 przeprowadziliśmy kompleksową modernizację układów odpylania spalin na każdym z czterech kotłów polegającą na wymianie starych odpylaczy cyklonowych typu C41 na odpylanie trzystopniowe z użyciem multicyklonów M10/I-TURBO, odpylaczy wstępnych MOS, baterii cyklonów typu NG8 oraz filtrów tkaninowych. Wykonane prace pozwalają na dotrzymanie emisji pyłu całkowitego na poziomie poniżej 95 mg/m3u przy zawartości tlenu 6%. Pomiary gwarancyjne wykonywane po zakończeniu każdego z etapów inwestycji pokazały, że wielkość emisji pyłu całkowitego mierzona za zmodernizowanymi układami osiągała wartości nawet poniżej 10 mg/m3u m3u przy zawartości tlenu 6%.

W dniu 23.09.2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. uzyskało certyfikat KZR INiG dla ścieżki certyfikacji: paliwa z biomasy i dla certyfikowanego zakresu działalności: producent ciepła i /lub energii elektrycznej.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że w naszym obiekcie ciepło może być produkowane z biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych tzw. Dyrektywy REDII. Spełnienie wymagań KZR przełoży się bezpośrednio na obniżenie wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2) z ciepłowni oraz zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień w systemie EU ETS.

W lutym 2023 r. wykonano z powodzeniem pierwsze próbne spalanie pelletu drzewnego w  kotle K2.

W przyszłości przewidywana jest budowa bloku biomasowego o mocy 8 – 10 MW, który zastąpi jeden z dotychczas pracujących kotłów węglowych. Uruchomienie instalacji biomasowej planowane jest na sezon grzewczy 2026/2027.