Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 nr OŚ.6222.2014.MD zmienione decyzjami z dnia 07.11.2014, 16.11.2015 oraz 01.02.2017 r.

W zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Nasze Przedsiębiorstwo obowiązują następujące progi emisyjne:

Emitor Warianty pracy instalacji głównej Nazwa źródła, kotły WR-10-011 Parametry emitora Emisja dopuszczalna mg/m3u 6% O2 ref.
H, m D, m Czas pracy, h/rok SO2 NO2 Pył
Emisja z procesów energetycznego spalania węgla kamiennego I K1 lub K2 80 1,8 4000 1500 400 400
K3 lub K4 80 1,8 4000 1300 400 400
II K1 i K2 80 1,8 3700 1500 400 400
K3 i K4 80 1,8 3700 1300 400 400
K1 lub K2 i K3 lub K4 80 1,8 3700 1400 400 400
III K1 i K2 i K3 lub K4 80 1,8 3100 1433 400 400
K1 lub K2 i K3 i K4 80 1,8 3100 1367 400 400
IV K1 i K2 i K3 i K4 80 1,8 1500 1400 400 400

W zakresie zanieczyszczeń ścieków Nasze Przedsiębiorstwo obowiązują następujące wartości dopuszczalne:

Lp. Substancja szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego Jednostka Wartość dopuszczalna
1 Kadm mg/l 0,05
2 Azot amonowy mg/l 200
3 Azot azotynowy mg/l 10
4 Fosfor ogólny mg/l 5
5 Cynk mg/l 5
6 Chrom ogólny mg/l 1
7 Miedź mg/l 1
8 Nikiel mg/l 1
9 Ołów mg/l 1

Ciepłownia Miejska Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Żyrardów” spełnia wszystkie ww. progi emisyjne i wartości dopuszczalne.