Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Krzysztof Zawadka - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Kamila Dorota Bury

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dariusz Włodzimierz Owczarek

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Aleksander Mazurek

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Piotr Andrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Ochnicki

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Adam Olkiewicz

Członek Rady Nadzorczej