Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Krzysztof Zawadka - Prezes Zarządu

PROKURENCI

Magdalena Oracz

Prokurentka

Teresa Wierzbowska

Prokurentka

RADA NADZORCZA

Kamila Dorota Bury

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Włodzimierz Aleksander Mazurek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dariusz Włodzimierz Owczarek

Członek Rady Nadzorczej

Justyna Kołomijska

Członek Rady Nadzorczej

Beata Rusinowska

Członek Rady Nadzorczej