Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Krzysztof Zawadka - Prezes Zarządu

PROKURENCI

Magdalena Oracz

Prokurentka

Teresa Wierzbowska

Prokurentka

RADA NADZORCZA

Kamila Dorota Bury

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dariusz Włodzimierz Owczarek

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Aleksander Mazurek

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Piotr Andrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Ochnicki

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Adam Olkiewicz

Członek Rady Nadzorczej