Zarząd i Rada Nadzorcza

ZARZĄD SPÓŁKI

Marek Krzysztof Zawadka - Prezes Zarządu

Sławomir Marcin Kakietek - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Kamila Dorota Bury

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dariusz Włodzimierz Owczarek

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Aleksander Mazurek

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Piotr Andrzejewski

Członek Rady Nadzorczej