Nasza sieć cieplna

Miejska sieć cieplna PEC „Żyrardów” Sp. z o. o. to prawie 45 205 m sieci wysokich i niskich parametrów oraz przyłączy o różnych średnicach, począwszy od głównej magistrali DN 400 a skończywszy na małych przyłączach DN25, wykonana w ponad 96,44 % w nowoczesnej technologii preizolatu.

Natomiast sieć wysokich parametrów to ponad 42 473 m sieci z czego ponad 99,99 % wykonana jest w technologii preizolatu.

Nośnikiem ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów jest ciepła woda o parametrach w warunkach obliczeniowych Tz 130, Tp 70 st. C. Poza sezonem grzewczym parametry pracy sieci wynoszą Tz 80, Tp 60 st. C. Ciśnienie nominalne wody wynosi 0,95 MPa.

Co roku wykonywane są nowe odcinki sieci lub nowe przyłącza. Poniżej przedstawiamy wykresy obrazujące długości sieci ciepłowniczej w naszym przedsiębiorstwie w kolejnych latach:

 

Skalę rozbudowy miejskiej sieci cieplnej w ostatnim dziesięcioleciu dobrze pokazują poniższe jej schematy:

 

Poniższe zdjęcie przedstawia wymianę odcinka sieci wykonanej w technologii kanałowej tradycyjnej (górny odcinek sieci) na nowoczesną wykonaną w preizolacie (dolny odcinek).

Sieć cieplna podczas wymiany z technologii tradycyjnej na preizolowaną

Węzły cieplne

Do miejskiej sieci cieplnej przyłączone jest około 507 węzłów cieplnych, z których większość to indywidualne, nowoczesne, wyposażone w automatykę węzły należące do PEC „Żyrardów” Sp. z o. o. Większość z węzłów posiada telemetrię. Wykres poniżej przedstawia przyrost ilości indywidualnych węzłów cieplnych należących do PEC „Żyrardów” Sp. z o. o. w latach 2006-2022 oraz wzrost mocy zamówionej z tytułu podłączania nowych odbiorców.

Poniższe zdjęcia pokazują przykładowy węzeł cieplny przed i po modernizacji.

Węzeł cieplny przed modernizacją

Węzeł cieplny po modernizacji