Nasza sieć cieplna

Miejska sieć cieplna PEC „Żyrardów” to prawie 43 000 m sieci wysokich i niskich parametrów oraz przyłączy o różnych średnicach, począwszy od głównej magistrali DN400 a skończywszy na małych przyłączach DN25, wykonana w ponad 96 % w nowoczesnej technologii preizolatu.

Natomiast sama sieć wysokich parametrów to ponad 40 000 m sieci z czego ponad 99,6% wykonana jest w technologii preizolatu.

Nośnikiem ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów jest ciepła woda o parametrach w warunkach obliczeniowych Tz 130, Tp 70 st. C. Poza sezonem grzewczym parametry pracy sieci wynoszą Tz 80, Tp 60 st. C. Ciśnienie nominalne wody wynosi 0,95 MPa.

Co roku wykonywane są nowe odcinki sieci lub nowe przyłącza. Wzrost długości sieci w latach 2006-2017 przedstawia wykres poniżej.

Zmiany w długości miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów wraz z wyszczególnionym udziałem sieci wykonanej w nowoczesnej technologii preizolatu oraz w tradycyjnej technologii kanałowej.

Skalę rozbudowy miejskiej sieci cieplnej w ostatnim dziesięcioleciu dobrze pokazują poniższe jej schematy:

 

Poniższe zdjęcie przedstawia wymianę odcinka sieci wykonanej w technologii kanałowej tradycyjnej (górny odcinek sieci) na nowoczesną wykonaną w preizolacie (dolny odcinek).

Sieć cieplna podczas wymiany z technologii tradycyjnej na preizolowaną

Węzły cieplne

Do miejskiej sieci cieplnej przyłączone jest prawie 500 węzłów cieplnych, z których większość to indywidualne, nowoczesne, wyposażone w automatykę węzły należące do PEC „Żyrardów”. Większość z tych węzłów posiada telemetrię. Wykres poniżej przedstawię przyrost ilości indywidualnych węzłów cieplnych należących do PEC w latach 2006-2017 oraz wzrost mocy zamówionej z tytułu podłączenia nowych odbiorców.

Przyrost ilości indywidualnych węzłów cieplnych należących do PEC „Żyrardów” oraz wzrost moc zamówionej w latach 2006-2017. 

Poniższe zdjęcia pokazują węzeł cieplny przed i po modernizacji.

Węzeł cieplny przed modernizacją

Węzeł cieplny po modernizacji