Nowe pozwolenie i certyfikat dla PEC „Żyrardów”

Szanowni Państwo,

w dniu 20.09.2022 r. nasza Spółka otrzymała nowe pozwolenie zintegrowane, dzięki któremu w naszej Ciepłowni będzie możliwe spalanie nie tylko miału węglowego ale także granulatu biomasy leśnej lub agro.

Z kolei w dniu 23.09.2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. uzyskało certyfikat KZR INiG dla ścieżki certyfikacji: paliwa z biomasy i dla certyfikowanego zakresu działalności: producent ciepła i /lub energii elektrycznej.

W związku z powyższym w IV kwartale b.r. nasze przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie spalania biomasy w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że  w naszym obiekcie ciepło będzie produkowane z biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych tzw. Dyrektywy REDII. Spełnienie wymagań KZR przełoży się bezpośrednio na obniżenie wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2) z ciepłowni oraz zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień w systemie EU ETS.