Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „Żyrardów” Spółka z o.o.

Biuro Spółki:
ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
Tel. 46-855-16-18

Adres e-mail: sekretariat@pec-zyrardow.pl
Adres internetowy: www.pec-zyrardow.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS 0000055420;

Kapitał zakładowy 12 567 000 zł. NIP 838-000-04-75; Regon 750086647

Banki:

BGŻ BNP Paribas SA w Łodzi O/w Żyrardowie
73 2030 0045 1110 0000 0205 7810

PKO BP SA w Warszawie
40 1440 1299 0000 0000 0187 8824;
PL44 1440 1101 0000 0000 1493 7528 (EUR)

Ciepłownia Miejska

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82, 96-300 Żyrardów

Tel. 46-855-46-47, 46-855-74-02
Adres e-mail:  cieplownia.miejska@pec-zyrardow.pl

Rejon Sieci Cieplnych i Węzłów
ul. Konarskiego 2b, 96-300 Żyrardów

Tel. 46-855-17-98
Adres e-mail: siec.zachod@pec-zyrardow.pl

Rejon Sieci Cieplnych i Węzłów
ul. Kpt. Pałaca 39, 96-300 Żyrardów

Tel. 46-856-31-78
Adres e-mail: siec.wschod@pec-zyrardow.pl

Uwaga.

E-maile do Spółki prosimy kierować na: sekretariat@pec-zyrardow.pl
Korespondencję do Spółki prosimy kierować na adres Biura Spółki:
ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów

ZGŁOŚ AWARIĘ: 

  • Sezon letni:

od poniedziałku do piątku
w godz. 06:00 – 14:00
tel. 605 299 880, 601 375 881

  • Sezon zimowy (grzewczy):

od poniedziałku do piątku
w godz. 06:00 – 22:00
tel. 605 299 880 , 601 375 881

W pozostałych godzinach prosimy o kontakt pod nr telefonów:
46 855 46 47, 603 950 053, 609 020 411, 601 375 413

Uwaga.

Szanowni Państwo, w przypadku awarii instalacji wewnętrznej w której skład wchodzą min.: grzejniki, zawory termostatyczne, piony instalacyjne lub w sytuacji zapowietrzenia instalacji wewnętrznej bardzo prosimy o kontakt ze swoim Zarządcą budynku/lokalu.