Inwestycje 2022

Inwestycje 2022

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. wyniosły prawie 3 793 538,27 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zrealizowało inwestycje obniżające niską emisję w mieście polegające na przyłączeniu do sieci kilku istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Limanowskiego oraz Chopina. Ponadto wykonano przyłącza do nowych budynków przy ul. Legionów Polskich, Spółdzielczej, 11-go Listopada, Farbiarskiej oraz Nietrzebki.

W zakresie produkcji ciepła w Ciepłowni Miejskiej zmodernizowano układ odpylania na kotłach K-1, K-3 i K-4 w celu oczyszczenia spalin, które wydostają się do atmosfery . Ponadto usprawniono układ odzyskiwania ciepła ze spalin na kotłach K-3 i K-4, co wpłynie na sprawność instalacji. Rozpoczęto prace przygotowawcze do spalania biomasy w Ciepłowni Miejskiej.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2022 roku: 45 205 m.

Ilość przyłączy na koniec 2022 roku: 570.

Ilość węzłów na koniec 2022 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 460
S-OOP-2 14
S-OOP-3 33