Inwestycje 2021

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. wyniosły prawie 1 183 550 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2021 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zrealizowało inwestycje obniżające niską emisję w mieście polegające na przyłączeniu do sieci kilku istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Kościuszki. Ponadto wykonano przyłącza do nowych budynków przy ul. Dekerta, Bielnikowej, Kapitana Pałaca, Lniarskiej, Miodowej oraz Chabrowej.

W zakresie produkcji ciepła w Ciepłowni Miejskiej wymieniono stare kosze zasypowe na nowszej generacji na kotłach K-1, K-2 i K-3 w celu usprawnienia przemieszczania się miału na ruszt kotła. Ponadto zmodernizowano taśmociągi skośne na nawęglaniu i odżużlaniu, zastosowane materiały osiągają wyższe parametry wytrzymałościowe, co wpłynie na trwałość i sprawność taśmociągów. Dodatkowo została wymieniona brama wjazdowa na teren Ciepłowni Miejskiej.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2021 roku: 44 853 m.

Ilość przyłączy na koniec 2021 roku: 564.

Ilość węzłów na koniec 2021 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 460
S-OOP-2 14
S-OOP-3 27