Inwestycje 2020

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. wyniosły prawie 1 970 000 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2020 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zrealizowało inwestycje obniżające niską emisję w mieście polegające na przyłączeniu do sieci kilku istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ulic Kościuszki oraz Chopina. Ponadto wykonano przyłącza do nowych budynków przy ul. Okrzei, Popiełuszki, Miodowej oraz Chabrowej.

W zakresie źródła ciepła tj. Ciepłowni Miejskiej zakończono modernizację instalacji oczyszczania spalin dla kotłów WR-10 nr 1 i 2. Ponadto zmodernizowano sklepienie w kotle WR-10 nr 3 w celu usprawnienia procesu spalania oraz wymieniono okładzinę w bunkrze kotła WR10 nr 2 w celu usprawnienia przemieszczania się miału na ruszt kotła.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2020 roku: 44 347 m.

Ilość przyłączy na koniec 2020 roku: 553.

Ilość węzłów na koniec 2020 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 453
S-OOP-2 14
S-OOP-3 21