Inwestycje 2019

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 r. wyniosły prawie 1 900 000 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zrealizowało inwestycje obniżające niską emisję w mieście polegające na przyłączenia do sieci kilku istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ulic Żeromskiego, Limanowskiego oraz Czysta. Ponadto wykonano przyłącza do nowych budynków przy ul. Chabrowej, Okrzei oraz Nowy Świat.

W zakresie źródła ciepła tj. Ciepłowni Miejskiej ukończono drugi etap modernizacji instalacji oczyszczania spalin dla dwóch kotłów WR-10 nr 1 i 2, polegający na kompleksowym zaprojektowaniu całych instalacji. Ponadto wykonano termomodernizację budynku warsztatowo-magazynowego na terenie Ciepłowni Miejskiej, wykonano modernizację układu kanalizacji deszczowej na placu węglowym, zmodernizowano sklepienie zapłonowe w kotle WR10 nr 1 w celu usprawnienia procesu spalania oraz wymieniono jedną z pomp obiegowych m.in. w celu redukcji zużycia energii elektrycznej.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2019 roku: 43 770 m.

Ilość przyłączy na koniec 2019 roku: 538.

Ilość węzłów na koniec 2019 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 447
S-OOP-2 13
S-OOP-3 16