Inwestycje 2018

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 r. wyniosły prawie 1 890 000 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zrealizowało inwestycje obniżające niską emisję w mieście polegające na przyłączeniu do sieci kilkunastu istniejących budynków mieszkalnych w rejonie ulic POW, Werbickiego, Szulmana, Żeromskiego, Kościuszki oraz 1-go Maja. Ponadto wykonano przyłącze do nowego budynku przy ul. Waryńskiego.

W zakresie źródła ciepła tj. Ciepłowni Miejskiej wykonano m. in. modernizację systemu automatyki ciepłowni polegającą przede wszystkim na dostawie nowych serwerów oraz na aktualizacji istniejącego oprogramowania nadzorującego produkcję ciepła. Zmiany te zwiększyły bezpieczeństwo informatyczne ciepłowni. Ponadto wyposażono klapy ssące przed pompami obiegowymi wody sieciowej w automatyczne siłowniki co zwiększyło znacząco bezpieczeństwo obsługi. Ukończono także pierwszy etap modernizacji instalacji oczyszczania spalin dla dwóch kotłów WR-10 nr 1 i 2, polegający m. in. na aktualizacji pozwolenia zintegrowanego.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2018 roku: 43 514 m.

Ilość przyłączy na koniec 2018 roku: 530.

Ilość węzłów na koniec 2018 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 444
S-OOP-2 13
S-OOP-3 14