Inwestycje 2017

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 r. wyniosły prawie 3 330 000 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2017 r. przedsiębiorstwo zrealizowało szerokie inwestycje (obniżające niską emisję w mieście) dotyczące przyłączenia do sieci kilkunastu budynków mieszkalnych, głównie z rejonu ulic Limanowskiego i Kościuszki. Ponadto wykonano kilka przyłączy do nowo budowanych lub znacznie modernizowanych budynków przy ul. Okrzei, Waryńskiego czy POW.

Podjęto także prace dotyczące wymiany ostatnich odcinków sieci wykonanych w technologii kanałowej na preizolowaną oraz kontynuowano modernizację węzłów pod kątem montażu systemu stałego monitoringu i kontroli działania – 58 węzłów w 2017 r.

W zakresie źródła ciepła tzn. ciepłowni miejskiej zrealizowano m. in. : modernizację systemu regulacji pracy kotłów w celu polepszenia elastyczności pracy kotłów i ich bezpieczeństwa, modernizację zbiorników wody uzdatnionej, modernizację elewacji zewnętrznej ciepłowni pod kątem jej uszczelnienia, docieplenia i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, montaż nowych komór przyrusztowych o zwiększonej odporności ogniowej dla trzech kotłów oraz nowe ogrodzenie o długości 360 m.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2017 roku: 42 831 m

Ilość przyłączy na koniec 2017 roku: 521

Ilość węzłów na koniec 2017 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 439
S-OOP-2 15
S-OOP-3 13