Inwestycje 2016

Ogółem nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. wyniosły ponad 1 700 000 zł.

W zakresie sieci miejskiej w roku 2016 r. przedsiębiorstwo zrealizowało inwestycje (obniżające niską emisję w mieście) dotyczące przyłączenia do sieci kilku budynków mieszkalnych, z rejonu ulic Dekerta, Waryńskiego oraz Środkowej. Przebudowano także napowietrzną sieć przy ul. Pięknej. W zakresie węzłów cieplnych zmodernizowano 12 węzłów cieplnych, głównie z rejonu ulic Sowińskiego, F. de Girarda oraz Gen. Emila Fieldorfa-Nila. Kontynuowano modernizację węzłów pod kątem montażu systemu stałego monitoringu i kontroli działania – 16 węzłów w 2016 r.

W zakresie źródła ciepła tzn. ciepłowni miejskiej zrealizowano przede wszystkim budowę stacji odwróconej osmozy dzięki czemu woda w sieci cieplnej będzie jeszcze czyściejsza a eksploatacja sieci dłuższa i łatwiejsza. Ponadto zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne Ciepłowni Miejskiej.

Całkowita długość miejskiej sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów na koniec 2016 roku: 41 764 m

Ilość przyłączy na koniec 2016 roku: 514

Ilość węzłów na koniec 2016 roku:

W grupy taryfowej Ilość
S-OOP-1 436
S-OOP-2 13
S-OOP-3  14