Inwestycja WFOŚiGW 2022

W dniu 12.09.2022 r. PEC „Żyrardów” podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 2 437 400 zł na zadanie pt. „Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR10 w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie”.

Kwota pożyczki pokryje 95% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Zakres inwestycji – modernizacja instalacji odpylania dla kotłów nr 3 i 4 polegająca na zabudowie trzy stopniowego układu odpylania wyposażonego w dwa stopnie w technologii mechanicznej i jeden stopień w technologii tkaninowej.

Głównym Wykonawcą inwestycji jest firma Ekomega z siedzibą w Łodzi. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2022 r. Spłata pożyczki nastąpi przez okres 10 lat i zakończy się w roku 2033.