Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – ceny z rekompensatą.

Uprzejmie informujemy, że ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, przedłużyła do dnia 30 czerwca 2024 r. okres obowiązywania cen ciepła z rekompensatą dla uprawnionych wymienionych w ustawie odbiorców.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia dla odbiorców ciepła obowiązujący od 2024 roku – pliki do pobrania: *.pdf, *.docx