Informacja o cenach ciepła z rekompensatą

INFORMACJA O CENACH CIEPŁA Z REKOMPENSATĄ

Informacja dla uprawnionych grup odbiorców wymienionych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), dla których będzie stosowana cena wytwarzania ciepła z rekompensatą w okresie od 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Dla źródła ciepła – Ciepłownia Miejska (grupy taryfowe: S-OOP-1, S-OOP-2, S-OOP-3)

Grupa taryfowa Cena za moc zamówioną moc cieplną z rekompensatą
[zł/MW/m-c]
Cena ciepła z rekompensatą
[zł/GJ]
Cena nośnika ciepła z rekompensatą
[zł/m3]
S-OOP-1
S-OOP-2
S-OOP-3
8 190,02 87,10 19,16

Stawki za usługi przesyłowe nie ulegają zmianie.

Podane ceny nie zawierają podatku od towaru i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.